Vrijdag, 27 maart 2020 – 11:45 uur

Beste,

We willen u graag informeren dat ook MFC Levenslust de gepaste maatregelen treft om met de gevolgen van het Coronavirus om te gaan.

Naast de oprichting van een crisisteam hebben we in opvolging van de richtlijnen van de overheid onze dienstsverlening aangepast waar nodig. We focussen ons op de bestaande basisdienstverlening. Cliënten die onze ondersteuning absoluut nodig hebben laten we zeker niet in de kou staan.

  • Groepsbegeleidingen worden zo veel mogelijk beperkt
  • Begeleidingen aan huis gebeuren niet meer, wij zetten nu in op telefonische contacten met cliënten en ouders
  • De overheid vraagt ook om geen bezoeken te brengen aan de cliënten die hier verblijven. Wij zetten in op contacten via sociale media om zo de band met thuis aan te houden.

Alle interne en externe overlegmomenten worden geannuleerd tot nader order. 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds contact opnemen op het mailadres: info@levenslustvzw.be of ons algemeen nummer 02/568.11.00 tijdens de kantooruren.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Vriendelijke groeten

Het Crisisteam