Dinsdag, 3 november 2020 – 20:00 uur

Beste cliënt,
Beste bezoeker,
Beste partner,

Langs deze weg wensen wij jullie te informeren over onze aangepaste manier van werken tijdens deze tweede lockdown-periode .
De maatregelen die genomen werden, zijn steeds overlegd geweest met onze subsidiërende instanties.

Als instelling voor personen met een handicap en kwetsbare personen willen we zo lang als mogelijk de normale ondersteuning garanderen.
We doen er als MFC alles aan om onze kinderen en jongeren en hun context door deze moeilijke periode te loodsen.
Contextbegeleiding en psychologische ondersteuning blijven verder gaan, hetzij onder strikte preventieve hygiëne maatregelen.
Onze logistieke ploeg doet er alles aan om de lokalen zo veel als mogelijk virusvrij te houden.
Het opvoedend personeel zorgt voor de dagelijkse ondersteuning van de kinderen en jongeren.
Voor administratieve diensten wordt telewerk de norm, vergaderingen en overlegmomenten gebeuren online.
Het crisisteam houdt de vinger aan de pols wat betreft de richtgevende kaders en richtlijnen.

Mocht u vragen hebben betreffende de genomen maatregelen of rond de continuïteit van onze dienstverlening kunt u steeds terecht op het algemeen nummer 02/568.11.00 of via info@levenslustvzw.be

Met vriendelijke groet,
Mevr. Else De Wachter
Algemeen directeur VZW Levenslust – MFC


Vrijdag, 27 maart 2020 – 11:45 uur

Beste,

We willen u graag informeren dat ook MFC Levenslust de gepaste maatregelen treft om met de gevolgen van het Coronavirus om te gaan.

Naast de oprichting van een crisisteam hebben we in opvolging van de richtlijnen van de overheid onze dienstsverlening aangepast waar nodig. We focussen ons op de bestaande basisdienstverlening. Cliënten die onze ondersteuning absoluut nodig hebben laten we zeker niet in de kou staan.

  • Groepsbegeleidingen worden zo veel mogelijk beperkt
  • Begeleidingen aan huis gebeuren niet meer, wij zetten nu in op telefonische contacten met cliënten en ouders
  • De overheid vraagt ook om geen bezoeken te brengen aan de cliënten die hier verblijven. Wij zetten in op contacten via sociale media om zo de band met thuis aan te houden.

Alle interne en externe overlegmomenten worden geannuleerd tot nader order. 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds contact opnemen op het mailadres: info@levenslustvzw.be of ons algemeen nummer 02/568.11.00 tijdens de kantooruren.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Vriendelijke groeten

Het Crisisteam