VZW Levenslust is een vrijzinnige humanistische organisatie met een pluralistische invalshoek.
We ondersteunen jongeren van 6 tot 25 jaar die kampen met de gevolgen van leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, van socio-emotionele en/of gedragsproblemen en/of een autismespectrumstoornis.
We bieden Buitengewoon Lager Onderwijs (BuBaO), Buitengewoon Secundair onderwijs (BuSO) en ondersteuning vanuit een Multi-Functioneel Centrum (MFC).
We zoeken voor elke jongere de beste individuele benadering, aangepast aan zijn of haar noden.
Diversiteit is verrijkend.

BuBaO

We bieden buitengewoon lager onderwijs voor kinderen van 6 tot 13 jaar.
– Type Basisaanbod – integratie type 1 en type 8-onderwijs
– Type 3 – gedrags- en/of emotiestoornissen
– Type 9 – Autismespectrumstoornissen

MFC

Het MFC biedt gepaste antwoorden op zorgvragen voor:
– verblijf
– dagbesteding tijdens schooluren
– buitenschoolse dagopvang
– kortdurend logeren
– ambulante begeleiding in gezinnen

De 13 units garanderen de mogelijkheid op een flexibel verblijf. 12 zijn gelokaliseerd op de centrale campus en 1 unit is decentraal gehuisvest in Brussel.

Naast dit residentieel aanbod voorziet de Bakermat in schoolvervangende activiteiten. OkiOki verzorgt kortdurende trajecten naar schoolreïntegratie.
De boerderij geeft kinderen en jongeren een rustgevende plek bij de dieren.

De ambulante werking tenslotte heeft ruimte voor de begeleiding van 40 kinderen en jongeren in de thuisomgeving.