Elke jongere begeleiden we op zijn/haar niveau en op zijn/haar tempo. Hierbij leggen we de nadruk op de mens als individu en de mens als lid van de maatschappij.
Filip Helleputte, directeur

BuSO Levenslust in het kort

 • We zijn een kleinschalige school met extra begeleiding voor leerlingen met speciale noden.
 • We hebben twee beroepsrichtingen: hout en koken.
 • We bieden gratis openbaar vervoer voor onze leerlingen en zijn vlot bereikbaar met De Lijn vanuit Brussel, Ninove.
 • We hebben een schoolbus voor de leerlingen van de eerste graad.

Aanmelden en inschrijven

 • Je kan bij ons inschrijven als je wordt doorverwezen naar Buitengewoon Onderwijs. Je kan met vragen hierover terecht bij je CLB of op ons secretariaat.
 • Wij bieden Opleidingsvorm 3 aan in type basisaanbod en type 3.
 • Voor een aanmelding/inschrijving bel je naar ons secretariaat (zie BuSO – contact)

Start

 • We werken vanaf je inschrijving met jou aan een aangepast traject. Als school zoeken we wat je al kan, waar je goed in bent…
 • Samen zoeken we de kortste weg naar het bereiken van alle competenties van onze opleiding.
 • We helpen je zo op weg op de arbeidsmarkt.

Visie/Missie

 • Niet-confessioneel pluralistische grondslag vanuit vrijzinnige visie.
 • Twee onderwijstypes: type 3 en type basisaanbod.
 • Individuele handelingsplanning voor elke leerling.
 • Onze opleidingen hebben tot doel aan de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming te geven om hun integratie voor te bereiden in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. De opleiding in OV 3 omvat daarom zowel algemene sociale vorming (ASV) als beroepsgerichte vorming (BGV).
 • Onder deze opleidingsvorm worden de types basisaanbod en 3 georganiseerd in onze school.
 • Naast de lessen is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
 • Hiervoor heeft de school een aantal begeleiders in dienst.