BuSO Levenslust werd gesloten op 01/09/2021

Op 30 juni 2021 sloot BuSO Levenslust definitief de deuren.
Het verminderde leerlingenaantal en de hoog oplopende vaste kosten noopte de inrichtende macht ertoe om deze afdeling van VZW Levenslust te sluiten.

Sedert de invoering van de vrije onderwijskeuze en het M-decreet ging het leerlingenaantal fors naar beneden zodat de school steeds minder werkingsmiddelen toebedeeld kreeg van de overheid, waardoor er de laatste jaren heel wat eigen middelen gebruikt werden om de school open te houden.
Tegelijkertijd zijn er investeringen nodig om de vaste kosten te drukken en om te voldoen aan de eisen voor hedendaags onderwijs, met de daarbij horende technologieën.

De school werd in 1976 in eerste instantie opgericht om in beroepsonderwijs te voorzien voor de leerlingen van het internaat Levenslust.
Pas na enkele jaren werd de school ook open gesteld voor leerlingen die niet in het internaat verbleven.

Ondanks de vele inspanningen die er de afgelopen jaren werden gedaan, steeg het leerlingenaantal onvoldoende.
Deze toename was noodzakelijk om de school rendabel te houden.

Voor het personeel dat op dit ogenblik aan de school verbonden is, werd –in samenwerking met het departement Onderwijs-  een wedertewerkstelling of alternatief traject gezocht.

De huidige leerlingen van de school en hun ouders werden door de directie, het zorgteam en het CLB begeleid bij het zoeken naar een toekomstige school.
Wat betreft de leerlingen die verblijven in het MFC Levenslust werd ook van daaruit begeleiding aangeboden bij het zoeken naar een nieuwe en passende school.

Filip Helleputte – oud-directeur BUSO