<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/coffee">Coffee image created by Freepik</a>

Onze werkwijze

"een bijzondere benadering"

 

De begeleiding van kinderen en jongeren in het MFC wordt geïnspireerd door het:

 

- Systeemtheoretisch - en contextueel therapeutisch kader

- Psychodynamisch kader

- Benadering van geweldloos verzet (Non- Violent Resistance) en nieuwe autoriteit (New Authority)

 

De medewerkers van de sociale dienst volgden of volgen een opleiding systeemtheorie of contextuele therapie.

 

De psychologen hebben diverse achtergronden: psychoanalyse, gedragstherapie…

Ze dragen in de unitwerkingen de inzichten van het psychodynamisch referentiekader uit.

 

Via het concept van ‘kartrekkers’ wordt elke unit voortdurend gevoed vanuit de benadering van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit.  Meerdere medewerkers van de psychologische dienst specialiseren zich in de permanente ontwikkeling van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in residentiële en ambulante setting.

 

 

 

Aanmelden en intakeprocedure MFC

 

 MFC Levenslust biedt hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (J/M/X) van 6 tot 25 jaar met gedrags-en emotionele stoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen al dan niet in combinatie met een licht-mentale beperking.

 

Er wordt zowel rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) - dit is hulp  voor jongeren met een vermoeden van een handicap en/ of met een weinig intensieve hulpverleningsnood -  als niet –rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) aangeboden.

 

Voor intensieve, langdurige hulpverlening (NRTH) is er een jeugdhulpverleningsbeslissing  nodig van de Intersectorale ToegangsPoort (ITP).

 

Hiervoor dient een aanvraag te worden ingediend bij de ITP door middel van het indienen van een A-document.  Een multidisciplinair team kan een aanvraag voor NRTH binnen een MFC van het VAPH opmaken en indienen bij de ITP.

 

Nadat we over de nodige aanmeldingsgegevens beschikken wordt een aanmelding besproken op het aanmeldingteam dat op wekelijkse basis wordt georganiseerd. Vaste leden van het aanmeldingsteam zijn de directeur zorg, de kinderpsychiater, de zorgcoördinator en de coördinator van de sociale dienst.

 

Als we als MFC mogelijk een antwoord kunnen bieden op de hulpvraag van de  aangemelde jongere wordt door het aanmeldingsteam beslist tot het organiseren van een intake. Hierbij worden naast de jongere ook zijn ouders en eventueel de  doorverwijzer uitgenodigd.

 

Tijdens de intake verschaffen we enerzijds zicht op onze werking en ons hulpverleningsaanbod en trachten we een beeld te krijgen van de concrete hulpvraag van de jongere en diens context. Bij de intake heeft een jongere ook steeds een individueel gesprek met een psycholoog.

 

Na de intake wordt een opnameteam georganiseerd waar wordt beslist of er hulpverlening kan worden opgestart en zoja wanneer.

LUC DEMIL

 

Binnen MFC Levenslust coördineert Luc Demil alle aanvragen voor hulp.

 

Je bereikt Luc op:

 

02 - 568 11 40

0485 - 68 - 53 - 16 luc.demil@levenslustvzw.be

Stuur een bericht naar het MFC

 

U kan een bericht sturen naar ons centraal secretariaat.

Zij geven uw bericht door aan de gepaste persoon.

We geven zo snel mogelijk antwoord.

Er is nog plaats voor 'nieuwe begeleiding.'

Je kan je naam, e-mail en telefoonnummer sturen met vermelding 'nieuwe aanmelding' of bel naar 02-568.11.00.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Mail succesvol verzonden

vzw Levenslust

Algemeen

Telefoon:

02 - 568 11 00

Fax:

02 - 569 23 85

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/coffee">Coffee image created by Freepik</a>
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/coffee">Coffee image created by Freepik</a>
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/coffee">Coffee image created by Freepik</a>