Leefgroepbegeleid(st)er 75% GES+

Geplaatst 2 maanden geleden

MFC Levenslust vzw is een dynamische organisatie en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking.
We bieden tijd en ruimte aan die jongeren bij wie het evenwicht in hun dagdagelijkse leven op de helling komt te staan, omwille van een eigen handicap en/of een onstabiele thuissituatie. Leren samen leven in verbondenheid met elkaar is een centraal thema.
Op onze groene site bevinden liggen ook twee scholen voor buitengewoon onderwijs. Samen met een 300-tal medewerkers geven we gespecialiseerde en professionele begeleiding door middel van verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Voor de begeleiding van de besloten structuurgroep bestaande uit 6 cliënten (12 tot 25 jaar) met een ernstige gedrags- en emotionele stoornis (GES+) zijn we op zoek naar een:

Leefgroepbegeleid(st)er (75%) GES+

DE FUNCTIE

De begeleiding en behandeling van deze zorggebruikers gebeurt binnen een volcontinu systeem (week-weekend-nachten). De opdracht is gericht op het dagelijks begeleiden van deze jongeren vanuit sterk geïndividualiseerde trajecten.
Vanuit hun problematiek vragen deze jongeren een veilige en duidelijke aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen bewoner en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het kunnen bieden van een gestructureerde en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, dynamische en warme omgeving anderzijds.

In deze leefgroep is het van groot belang om regelmaat, structuur en begrenzing te kunnen hanteren.
Als belangrijkste taken zal je jongeren begeleiden in hun dagdagelijkse bezigheden, een aangepast activiteitenprogramma uitwerken en instaan voor crisishantering.

GEZOCHT PROFIEL

 • Bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting
 • Je kan je snel inwerken in de dagelijkse praktijk van een leefgroep en bent bereid het werkrooster aan te passen aan de noden en behoeften van de jongeren
 • Je hebt inzicht in stressfactoren bij jongeren met verstoorde hechting en trauma
 • Je beschikt over stressverlagende vaardigheden in het omgaan met de doelgroep
 • Je bent sensitief en reflectief ingesteld
 • Je beschikt over de vaardigheid om feedback te verwerken alsook feedback te geven aan collega’s
 • Je kan structuur en begrenzing aangeven en ziet dit als begeleidingsstrategie en niet als doel op zich
 • Je bent stressbestendig en weerbaar en kan omgaan met crisissituaties: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek blijf je efficiënt en effectief functioneren
 • Je blijft investeren in de relatie met jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. Je beschikt over een groot inlevings- en doorzettingsvermogen
 • Je hebt respect voor de zorggebruiker en zijn/haar ruimere context
 • Je kan zowel individueel werken en als in teamverband waar je op een intensieve en eerlijke manier samenwerkt
 • Je bent bereid om opleidingen te volgen
 • Kennis van PV-technieken is een meerwaarde

Deze werking wordt ondersteund en opgebouwd vanuit:

 • Systeemtheoretisch kader
 • Psychodynamisch kader (o.m. refererend naar sociaal- emotionele ontwikkeling/Dosen)
 • Benadering van geweldloos verzet/ nieuwe autoriteit (Haim Omer e.a.)

WIJ BIEDEN:

 • Verloning volgens barema’s PC 319.01, opvoedingsinstellingen, max. verloning klasse 1A, volgens diploma
 • Regelmatige supervisie voor het team door externe supervisors
 • Aangepaste vormingstrajecten en doelgerichte studiebezoeken
 • Samen zoeken naar maximale balans werk en privé
 • Vergoeding woon-werkverkeer

Interesse? Solliciteren kan door jouw CV en motivatiebrief te verzenden naar solliciteren@levenslustvzw.be met referentie ‘GES+2021-001’

Op basis van de motivatiebrief en CV wordt een eerste selectie gemaakt. Kandidaten die weerhouden worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste kennismakend online gesprek.

Online solliciteren

De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt in functie van deze of gerelateerde jobaanbiedingen van vzw Levenslust. Ze kunnen worden bewaard in functie van contact leggen voor andere werkaanbiedingen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Op eenvoudig verzoek worden de gegevens verwijderd en vernietigd.