Leefgroepbegeleider (m/v/x) GES+

Voltijdse functie voor onbepaalde duur
Geplaatst 4 weken geleden

MFC Levenslust vzw zoekt voor haar nieuw opgestarte GES+ unit Amahoro 

1 voltijds leefgroepbegeleid(st)er 

MFC Levenslust vzw biedt verblijf, mobiele en ambulante begeleiding, schoolaanvullende en schoolvervangende dagbesteding voor 150 jongeren tussen 6 en 18 (21) jaar, met gedrags- en emotionele stoornissen en/of licht verstandelijke beperking. 

Het team Amahoro bestaat uit 8 begeleiders, onder leiding van een unitverantwoordelijke en staat in voor de begeleiding van deze jongeren 24u/24u, 7d/7d, waarbij de schooluren slechts ten dele ten laste van het team komen dankzij de samenwerking met de dagbesteding (Joert) op de campus.
Het team wordt ondersteund door de psychiater, een psycholoog en contextbegeleider. 

Van de begeleiders verwachten we: 

 • Een opleiding in menswetenschappen/psychiatrische verpleegkunde, 
 • Inzicht in stressfactoren bij jongeren met verstoorde hechting en trauma, 
 • Stress verlagende vaardigheden in het omgaan met de doelgroep, 
 • Inzicht in het mechanisme van overdracht- en tegenoverdracht, 
 • Sensitief- reflectieve ingesteldheid, 
 • Vaardigheid om feedback te verwerken alsook feedback te geven aan collega’s, 
 • Structuur kunnen bieden en verstandig/flexibel kunnen werken met regels, 
 • Je bent zelf stressbestendig: tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek blijf je efficiënt en effectief functioneren 
 • Zowel sterke vaardigheden in individuele begeleidingstrajecten op maat als in het hanteren van een groep 
 • Bereidheid te werken in flexibel uurrooster (weekend, nachtdiensten,…) 
 • Nuttige ervaring in het werken met deze doelgroep 
 • Onderschrijving van de visie rond de werking van de GES+ unit 

Deze werking wordt ondersteund en opgebouwd vanuit: 

 • Systeemtheoretisch kader 
 • Psychodynamisch kader (o.m. refererend naar sociaal- emotionele ontwikkeling/Dosen) 
 • Benadering van geweldloos verzet/ nieuwe autoriteit (Haim Omer e.a.) 

We bieden: 

 • verloning volgens barema’s PC 319.01, opvoedingsinstellingen, max. verloning klasse 1A, volgens diploma 
 • je maakt deel uit van een nieuw- startende werking en hebt bijgevolg de ruimte om mee vorm te geven aan deze werking 
 • regelmatige supervisie voor het team door externe supervisoren 
 • aangepaste vormingstrajecten en doelgerichte studiebezoeken 
 • samen zoeken naar maximale balans werk en privé 

Kandidaturen (met CV en motivatiebrief) worden ingewacht tot 31/03/2020 en worden gericht aan Ingeborg Amerijckx (solliciteren@levenslustvzw.be) met vermelding ‘sollicitatie Amahoro’ 

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij Ingeborg Amerijckx ingeborg.amerijckx@levenslustvzw.be 

Op basis van de motivatiebrief en CV wordt een eerste selectie gemaakt. Kandidaten die weerhouden worden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

Vacature kenmerken

CategorieMFC - opvoeder

Online solliciteren

De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt in functie van deze of gerelateerde jobaanbiedingen van vzw Levenslust. Ze kunnen worden bewaard in functie van contact leggen voor andere werkaanbiedingen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Op eenvoudig verzoek worden de gegevens verwijderd en vernietigd.