Klinisch Psycholoog

Vervangingscontract
Geplaatst 3 weken geleden

Levenslust vzw, is een vrijzinnige organisatie die bestaat uit 3 entiteiten die gelegen zijn op hetzelfde domein: een school voor Buitengewoon Basis Onderwijs, een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs en het Multi Functioneel Centrum (MFC).
De dienstverlening omvat opvang, begeleiding, behandeling en onderwijs voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- & sociaal-emotionele problemen.
De focus ligt op het welzijn van het kind en is een drijfveer voor 300 professionele medewerkers.

Omdat Levenslust vzw een onderneming in volle beweging is, zijn we op zoek naar een:

KLINISCH PSYCHOLOOG (vervangingscontract zwangerschap 50% – 100%)

Functie:

– U bent verantwoordelijk voor het uittekenen, coördineren en opvolgen van het therapeutisch werkkader binnen een verblijfsunit op basis van een klinische oriëntatie;
– U staat in voor de permanente klinische vorming van het begeleidend personeel, ten einde een optimaal leefgroep klimaat te bewerkstelligen;
– U geeft richting aan het hulpverleningsproces van een jongere en zijn context binnen een verblijfsunit, op basis van de meest specifieke noden van het psychisch functioneren van een kind/jongere
– U voert individuele therapeutische gesprekken met kinderen/jongeren;
– U rapporteert aan de psychiater/diensthoofd
– Een volledige omschrijving vindt u in het functieprofiel.

Troeven:

– U beschikt over een masterdiploma in de psychologische en pedagogische wetenschappen;
– U heeft een therapieopleiding gevolgd;
– U heeft een goede kennis van de sociale kaart van de jeugdhulpverlening en de reglementering VAPH en zorgregie;
– U heeft kennis van de recente wetgeving integrale jeugdhulp.

Interesse?

Stuur uw cv en motivatiebrief vóór 17 maart 2019 naar:
Patrick Verelst, directeur beheer Levenslust vzw, Scheestraat 74 – 1750 Lennik (aangetekend) of via mail: patrick.verelst@levenslustvzw.be.

Vacature kenmerken

CategorieMFC, MFC - psycholoog

Online solliciteren

De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt in functie van deze of gerelateerde jobaanbiedingen van vzw Levenslust. Ze kunnen worden bewaard in functie van contact leggen voor andere werkaanbiedingen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Op eenvoudig verzoek worden de gegevens verwijderd en vernietigd.