Gedreven unitverantwoordelijke (m/v/x) (voltijds)

Voltijdse functie voor onbepaalde duur
Geplaatst 1 maand geleden

 MFC Levenslust vzw is een dynamische organisatie binnen de sector voor kinderen en jongeren met licht verstandelijke handicap en/of gedrags- en emotionele stoornissen (VAPH).
We bieden begeleiding aan die jongeren bij wie het evenwicht in hun dagdagelijkse leven op de helling komt te staan, omwille van een eigen handicap en/of een onstabiele thuissituatie.
We bieden gespecialiseerde en professionele begeleiding door middel van verschillende ondersteuningsmodules. 

Voor onze meisjeswerking zijn wij op zoek naar een 

Gedreven unitverantwoordelijke (m/v/x) (voltijds) 100% – onbepaalde duur 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

Samen met de psycholoog van de beide teams ondersteun en coach je het team van begeleiders inde dagelijkse werking.
Als unitverantwoordelijke sta je in voor de operationele werking van deze teams, dit zowel wat betreft de hulpverlening als de teamwerking.
Je staat in voor de continuïteit van de werking, steeds in overeenkomst met de visie en missie van het MFC. 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Je valt hiërarchisch onder de Operationeel Coördinator en rapporteert aan hem/haar.
Je voert je functie uit in nauwe samenwerking met de psycholoog van deze residentiële leefgroepen.
Samen met de andere unitverantwoordelijke heb je eveneens een beleidsmatige functie: voorbereidend en aftoetsend beleidswerk. 

RESULTAATGEBIEDEN 

 • Als unitverantwoordelijke heb je naast een begeleidende ook een leidende, coördinerende, signalerende en stimulerende rol binnen het team
 • Je bent de verantwoordelijke op vlak van zorg/kwaliteit van je unit

Voorbeeld van activiteiten: 

  • Het meewerken in de dagelijkse leefgroepwerking
  • Coachen van medewerkers op de werkvloer
  • Bijdrage en supervisie op activiteitenrooster
  • Het bewaken van het leefklimaat
  • Coördineren van interne afspraken en methodiek eigen aan de unit
  • Bewaken van thema’s als veiligheid, gezondheid, milieu, hygiëne en gezonde voeding.
  • Coördineren en opvolgen van unit en bewonersvergaderingen
 • Je volbrengt een aantal taken op vlak van personeelsbeheer (met ondersteuning van de Operationeel Coördinator) 

Voorbeeld van activiteiten: 

  • Opvolgen van de teamsamenstelling en aanwerven van nieuwe teamleden 
  • Het begeleiden/ coachen van (nieuwe) teamleden: stimuleren van eigenaarschap
  • Vervangingen coördineren bij ziekte
  • Bespreken van opleidingsnoden en gevolg geven aan deze noden
  • Het voeren van functionerings-/evaluatiegesprekken met de teamleden en opvolgen
  • Het opstellen van een uurrooster voor het team en het opvolgen van de urenregistratie
  • Het maken van een werkplanning en werkverdeling binnen de unit
  • Oog voor groepsdynamiek

OPLEIDING 

Bachelor in een menswetenschappelijke richting 

ERVARING 

We vragen een minimale ervaring van 3 jaar in een leidinggevende functie. 

KERNCOMPETENTIES 

 • Attitude van samenwerking over de functies heen 
 • Zorgvuldige en efficiënte communicatie
 • Zorgzaam en betrokken t.a.v. collega’s
 • Enthousiast en gedreven

FUNCTIECOMPETENTIES 

 • Leidinggevende capaciteiten 
 • Kennis van orthopedagogiek
 • Organisatorische competenties
 • Kennis van systeemtheorie, psycho-dynamica en ‘geweldloos verzet’

Arbeidsomgeving 

 • Flexibel uurrooster 
 • Dag- en avondwerk
 • Psychisch belastend, maar boeiend en uitdagend werk

LOON 

PC319.01 – barema B1c 

VRAGEN 

Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Jill De Cock jill.decock@levenslustvzw.be 

INTERESSE? 

Mail je CV en motivatiebrief naar solliciteren@levenslustvzw.be met referentie ‘UV2021-001’ 

Vacature kenmerken

CategorieMFC

Online solliciteren

De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt in functie van deze of gerelateerde jobaanbiedingen van vzw Levenslust. Ze kunnen worden bewaard in functie van contact leggen voor andere werkaanbiedingen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Op eenvoudig verzoek worden de gegevens verwijderd en vernietigd.