Coördinator/operationeel manager (m/v) (voltijds) (nieuwe functie)

Voltijdse functie voor onbepaalde duur
Geplaatst 6 maanden geleden

MFC Levenslust vzw is een dynamische voorziening voor kinderen en jongeren met licht verstandelijke handicap en/of gedrags- en emotionele stoornissen. We zijn als vergunde zorgaanbieder erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). We bieden begeleiding aan die jongeren bij wie het evenwicht in hun leven op de helling komt te staan, omwille van een eigen handicap en/of een kwetsbare thuissituatie. We bieden gespecialiseerde en professionele begeleiding door middel van verschillende ondersteuningsmodules. We zoeken, voor onmiddellijke indiensttreding, een

Coördinator/operationeel manager (m/v) voltijds (nieuwe functie)

Doel van de functie
Je coördineert en leidt de afdeling waarover je verantwoordelijkheid draagt. Een afdeling bestaat uit meerdere units (leefgroepwerking) en schoolvervangende dagwerkingen en ondersteunende diensten. Zowel dag- als avondwerk horen bij de functie.

Plaats in de organisatie
Je valt hiërarchisch onder de directeur MFC Zorg en rapporteert aan hem.
Je geeft leiding aan de unitverantwoordelijken en organiseert een afgestemde samenwerking met de psychologen, contextbegeleiders en teamcoaches in je afdeling.

Resultaatgebieden
– Verantwoordelijk voor de doelgerichte afstemming van de multidisciplinaire werking binnen de afdeling. Voorbeeld van activiteiten:

 • supervisie van de samenwerking tussen psycholoog, contextbegeleider, teamcoach en unitverantwoordelijke
 • inhoudelijke inbreng kaderen vanuit: geweldloos verzet/nieuwe autoriteit, systeemtheoretisch- en psychodynamisch kader

– Verantwoordelijk voor de personeelsinzet van de afdeling. Voorbeeld van activiteiten:

 • werving en selectie van medewerkers (ondersteund door de HR- medewerker)
 • opvolging van (het verloop van) functioneringsgesprekken
 • begeleiding van evaluatietrajecten
 • vormingsnoden kanaliseren (in samenwerking met de vormingscel)

– Verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling. Voorbeeld van activiteiten:

 • toezicht op de hantering van de eerstegraadsstrategie (Kok) binnen de units
 • toezicht op gebruik van logboek, handelingsplannen, kasboeken, sleutelplannen,…
 • toezicht op naleven van de interne regelgeving
 • toezicht op de implementatie- en het naleven van de uurroosters, met in acht name van de

– Geldende modaliteiten

 • toezicht op de organisatie van de weekend- en vakantiewerking
 • toezicht en facilitering van de optimale bezetting van de unit
 • beheer van de personeelspunten (begeleiders en unitverantwoordelijken) van de afdeling

– Verantwoordelijk voor de uitvoer van het strategisch plan van de organisatie, toegespitst op de eigen afdeling. Voorbeeld van activiteiten:

 • deelname aan werkgroepen

Vereiste Competenties

Diplomavereiste: Master in menswetenschappelijke richting
Ervaring: min. 5 jaar ervaring in leiding geven aan teams.

– Kerncompetenties:

 • Attitude van samenwerking over functies heen
 • Zorgvuldige en efficiënte communicatie
 • Zorgzaam en betrokken t.a.v. collega’s
 • Enthousiast en gedreven
 • Empathie

Functiecompetenties:

 • leidinggevende capaciteiten
 • kennis van orthopedagogiek (Kok e.a.)
 • kennis van systeemtheorie, psycho- dynamisch kader en ‘geweldloos verzet/nieuwe autoriteit’
 • visie op jeugdhulpverlening
 • organisatorische competenties: zelforganisatie/zelfsturing kunnen coachen in functie van organisatiedoelen

– Technische competenties

 • Kennis over de doelgroep
 • Kennis over de specificiteit van de verschillende disciplines
 • Kennis van de wetgeving rond integrale jeugdhulp en situering van het MFC binnen de hulpverlening
 • Kunnen coachend leiding geven
 • Kennis van opvoedingsproblemen en opvoedingsmethodes

Arbeidsomgeving

– Flexibel uurrooster
– Dag- en avondwerk behoort tot de functie
– Verrijkend, boeiend en uitdagend werk

Loon

– Volgens barema PC 319.01 (gebonden aan diplomavoorwaarden)

Interesse? Mail je CV en motivatiebrief ten laatste op 14 april 2019 naar jo.torbeyns@levenslustvzw.be met vermelding ‘sollicitatie coördinator/operationeel manager, of met uitgebreid cv (met motivatiebrief) via de onderstaande tool.

Vacature kenmerken

CategorieMFC

Online solliciteren

De verstrekte gegevens worden enkel gebruikt in functie van deze of gerelateerde jobaanbiedingen van vzw Levenslust. Ze kunnen worden bewaard in functie van contact leggen voor andere werkaanbiedingen. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Op eenvoudig verzoek worden de gegevens verwijderd en vernietigd.