wwwlevenslustvzw.be

MFC

BuBaO

BuSO

Levenslust vzw MfC BuSO BuBaO Internaat
  Levenslust vzw
Webmaster, disclaimer and privacy policy

Highlights

26/06/2017 Even aandacht voor de jaarlijkse wandel- en mountainbike tocht die doorgaat op 24 september a.s. Bekijk de flyer hier>>>
25/03/2017 De opendeurdag van BuSo Levenslust is met het mooie weer een aangename lente barbecue geworden. Dank aan alle medewerkers en bezoekers

Disclaimer en privacy policy

Disclaimer


Uitsluiting aansprakelijkheid

Levenslust vzw en haar entiteiten trachten de informatie op haar websites zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen. Levenslust vzw en haar entiteiten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten en/of tekortkomingen in de informatie in haar websites of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan Levenslust vzw en haar entiteiten of derden en worden uitdrukkelijk voorbehouden.  Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik. voor de reproductie of het gebruik van informatie

( beeld, tekst, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.


EXTERNE LINKS
Er kunnen links naar andere websites op de Levenslust vzw website staan die totaal onafhankelijk opereren van levenslust vzw en waar levenslust vzw geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. Levenslust vzw is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.


Beeldmateriaal

De beelden op de website levenslust vzw zijn gekozen om een maximale privacy van onze gasten te garanderen.

Beelden waar dit niet zo blijkt te zijn zullen op aanvraag van de betrokkene zo snel mogelijk worden vervangen.


Informatie van derden

Stichting Levenslust vzw en haar entiteiten zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Privacy Statement


Anoniem bezoek

U kunt onze websites anoniem bezoeken. Uw clickgedrag wordt wel geregistreerd en kan worden gebruikt voor statistische doeleinden, marketingactiviteiten of de inrichting van de websites te optimaliseren. Hiervoor leggen wij geen individuele persoonlijke gegevens vast.


Registratie persoonlijke gegevens

Indien een bezoeker door het invullen van een aanvraag- of contactformulier persoonlijke gegevens verstrekt aan Levenslust vzw en/of aan één van haar entiteiten dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Alleen geautoriseerde medewerkers van de  Levenslust vzw en/of aan één van haar entiteiten hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn.  Levenslust vzw en/of aan één van haar entiteiten zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend maken of verkopen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.


Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Ict werkgroep, Scheestraat 74, 1750 Lennik


Contact webmaster

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud dan wel technische aspecten met betrekking tot deze website, dan kunt u deze rechtstreeks mailen aan de webmaster middels het mailadres webmaster@levenslustvzw.be Webmaster: Hemmeryckx Johan


Wijzigingen

Levenslust vzw en/of één van haar entiteiten  behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en / of het privacy statement. Elke wijziging kan U hier terug vinden.