MFC Levenslust 
Scheestraat 74
1750 Lennik

Levenslust

BuBaO

BuSO

Levenslust vzw MfC BuSO BuBaO Internaat
  MFC Levenslust
Webmaster, disclaimer and privacy policy

Highlights

26/06/2017 Even aandacht voor de jaarlijkse wandel- en mountainbike tocht die doorgaat op 24 september a.s. Bekijk de flyer hier>>>
25/03/2017 De opendeurdag van BuSo Levenslust is met het mooie weer een aangename lente barbecue geworden. Dank aan alle medewerkers en bezoekers

Het semi-internaat heeft de mogelijkheid om 14 kinderen van 6 tot 13 jaar op te vangen die naar onze school voor buitengewoon basisonderwijs gaan (BuBaO). Vaak betreft het kinderen uit gezinnen die kampen met een problematische opvoedingssituatie. Zo trachten we o.a. extra ondersteuning te geven aan ouders en hun kind(eren) in het omgaan met conflicten.

Vandaar dat we binnen de werking van ons semi-internaat zoveel mogelijk trachten te starten vanuit de “hulpvraag” zoals die bij de aanmelding wordt geformuleerd.

Kinderen kunnen ook tijdens de schoolvakanties bij ons terecht. Alleen tijdens de zomermaanden is het semi-internaat gedurende 4 weken gesloten. Bij een onoverkomelijk probleem kunnen de ouders dan terecht bij onze Sociale Dienst om een aanvraag te doen voor een logeeropname.

De begeleide kinderen worden telkens thuis opgehaald en weer teruggebracht.De kinderwerking bestaat o.a. uit leefgroepbegeleiding die plaatsvindt in aansluiting op de lesuren van de BuBaO. Dit tot 17.00u.

We bieden activiteiten aan als huiswerkbegeleiding en individuele begeleiding op maat en voeren groepsgesprekken. De leefgroep is dus meer dan een naschoolse opvang.

Naast de leefgroepbegeleiding krijgen bepaalde kinderen, afhankelijk van hun hulpvraag en behoeften, ook individuele logopedische, ergotherapeutische, kinesitherapeutische en/of psychotherapeutische ondersteuning.

Kinderwerking

Onze werking is gebaseerd op systeemgericht werken, met ander woorden gezinsgesprekken, via contacten met actoren rond het gezin (mits toestemming van de ouders), via ontwikkelingsgericht werken en kinderwerking.

We proberen er met de ouders naar te zoeken hoe het samenleven opnieuw aangenamer kan verlopen, zonder de verantwoordelijkheid van de gezinnen over te nemen.


Werking

Semi-internaat