MFC Levenslust 
Scheestraat 74
1750 Lennik

Levenslust

BuBaO

BuSO

Levenslust vzw MfC BuSO BuBaO Internaat
  MFC Levenslust
Webmaster, disclaimer and privacy policy

Highlights

26/06/2017 Even aandacht voor de jaarlijkse wandel- en mountainbike tocht die doorgaat op 24 september a.s. Bekijk de flyer hier>>>
25/03/2017 De opendeurdag van BuSo Levenslust is met het mooie weer een aangename lente barbecue geworden. Dank aan alle medewerkers en bezoekers

Leefgroepen / Clusterwerking


Ons internaat kent 22 leefgroepen waarin kinderen / jongeren (6 tot 21 jaar) o.a. afhankelijk van hun leeftijd kunnen worden opgevangen. Leefgroepen vormen onderdeel van een cluster, waarbij een clusterwerking wordt gehanteerd.
Wat is een clusterwerking?

De drie clusters, A, B en C, differentiëren het aanbod voor kinderen met leer- en gedragsproblemen en bieden een specifiek leefklimaat. Bij elke opname van een kind wordt uitgegaan van: “binnen welk soort aanbod verwachten we dat het kind betere ontwikkelingskansen heeft”. Dus afhankelijk van de vraagstelling en specifieke problematiek van het kind / de jongere bezien we bij welk aanbod / c.q. leefklimaat hij / zij het meeste gebaat is en op basis daarvan wordt bepaald in welk cluster en vervolgens welke leefgroep binnen het cluster een opvang kan plaatsvinden.

Binnen de leefgroepen wordt ruim aandacht geschonken aan de individuele noden en daarop afgestemde individuele aanpak / begeleiding.


 

Zo is er één leefgroep, de Ferry, waarin jongeren specifiek worden voorbereid op het zelfstandig gaan wonen.

Daarnaast is er één leefgroep die niet op het domein van Levenslust zelf is gesitueerd, maar in een huis in de rij in Molenbeek. Deze heeft als specifieke doelstelling om Brusselse jongeren te reïntegreren in de Brusselse leefgemeenschap.

Sommige leefgroepen hebben een specifieke doelstelling.

Leefgroepen clusterwerking

Onderwijs volgen de kinderen en jongeren in onze interne scholen of in een andere externe school. Deze laatste komen ´s avonds na een lesdag terug naar onze instelling. Tijdens de weekends en vakanties is er opvang voorzien.