BuSO Levenslust
Scheestraat 74
1750 Lennik

MFC

BuBaO

Levenslust

Levenslust vzw MfC BuSO BuBaO Internaat
  BuSO Levenslust
Webmaster, disclaimer and privacy policy

Highlights

26/06/2017 Even aandacht voor de jaarlijkse wandel- en mountainbike tocht die doorgaat op 24 september a.s. Bekijk de flyer hier>>>
25/03/2017 De opendeurdag van BuSo Levenslust is met het mooie weer een aangename lente barbecue geworden. Dank aan alle medewerkers en bezoekers

Algemene Sociale Vorming (ASV)
en Beroeps-Gerichte Vorming (BGV)


Algemene Sociale Vorming bestaat uit de vakken levensbeschouwing (Rooms-Katholieke Godsdienst, Islamitische Godsdienst, Niet-Confessionele Zedenleer, Orthodoxe Godsdienst, Protestantse Godsdienst, Israëlitische Godsdienst en Anglicaanse Godsdienst), taal, rekenen, maatschappelijke vorming, lichamelijke opvoeding en creatieve activiteiten (crea).
In het vierde en vijfde jaar wordt dit geïntegreerde ASV (GASV) waarbij de vakken taal, rekenen en maatschappelijke vorming één pakket vormen.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs OV3 bestaan geen voorgedrukte handboeken. Het programma daarentegen bestaat uit ontwikkelingsdoelen die tegemoet komen aan de individuele aanpak in het buitengewoon onderwijs. De doelen hebben ook betrekking op het geheel van de opleiding.

In de lessen ASV wordt meestal thematisch en / of vakondersteunend gewerkt. Theoretische gedeelten uit de beroepsgerichte vorming kunnen verder worden uitgediept.De vakken
Beroepgerichte Vorming (BGV) nemen het grootste gedeelte van de lesuren (22u / week) in beslag.
Tijdens deze praktijklessen proberen wij de leerlingen een maximum aan vaardigheden bij te brengen om de mogelijkheid op tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt te garanderen.

Observatiefase:

Om de leerling toe te laten voor het tweede jaar een gefungeerde beroepskeuze te maken, hanteren wij de volgende werkwijze.
Tijdens de praktijklessen worden de leerlingen in contact gebracht met materialen, technieken en werksituaties die eigen zijn aan elk van onze drie beroepskeuzes. Door middel van pedagogische excursies komen de leerlingen ook in contact met de reële werkomstandigheden: bouwwerven, fabrieken, werkplaatsen, ...

Opleidingsfase:

Gedurende de twee jaar van de opleidingsfase worden de leerling attitudes bijgebracht die voor elk beroep onmisbaar zijn. Daarom worden de basistechnieken ingeoefend om met voldoende bagage de kwalificatiejaren aan te vatten.

Kwalificatiefase:

Om uiteindelijk het kwalificatiegetuigschrift te behalen, worden de leerlingen geconfronteerd met de reële werksituatie, onder de vorm van een vijftiendaagse stage in het vierde jaar en een dertigdaagse stage in het vijfde jaar.

In het vijfde jaar doen de leerlingen een
kwalificatieproef. Wanneer een leerling slaagt in deze proef ontvangt hij / zij een kwalificatiegetuigschrift, afgeleverd door een kwalificatiecommissie.Opleidingen

De verschillende opleidingen

In de observatiefase maak je kennis met de verschillende afdelingen...>>>

Algemene sociale vorming en beroeps gerichte vorming...>>>

De verschillende opleidingen